Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

Jūs esate projekto svetainėje „Vedlys“. Projekte dalyvaujančios mokyklos ir projekto savivaldybėse koordinatoriai gali prisijungti su jiems skirtu slaptažodžiu, kurį suteikia projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Naujienos

2018-05-17

Dėl 1-4 kl. priemonių pristatymo mokykloms

Pateikiame informaciją apie tiekėjo UAB „Biznio mašinų kompanija“ prekių pristatymą mokykloms. Peržiūrėti

2018-05-15

Dėl priemonių saugojimo dėžių

1. Jau beveik baigtas iš UAB „Mokslo technologijos“ nupirktų priemonių pristatymas mokykloms. Pasitaikė atvejų, kad priemonių saugojimo dėžės transportavimo metu buvo pažeistos. Labai prašome išimti visas gautas dėžes iš išorinės pakuotės ir atidžiai apžiūrėti, ar nėra pažeidimų, įtrūkimų, nukritusių ratukų. Jeigu yra, prašome skubiau kreiptis į UAB „Mokslo technologijos“ atstovę Živilę Dapkienę (UAB "Mokslo technologijos", tel. 8-5 274 5417; mob. 8646 05622; el. p. zivile@mokslotechnologijos.lt.) ir informuoti, kiek ir kokių dėžių yra sugadintų. Tai reikia padaryti iki gegužės 21 d. (imtinai), vėliau pretenzijos priimamos nebus.

2. Šios saugojimo dėžės yra skirtos sudėti visas gautas projekto priemones tiek iš UAB „Mokslo technologijos“, tiek iš UAB „Biznio mašinų kompanija“ (šias priemones dar gausite). Siūlome, gavus visas priemones, suformuoti Jums priimtina tvarka pagal poreikius atskirus 4 lagaminus (tiek dėžių dauguma mokyklų gavo), kad būtų patogu jas saugoti ir/ar pernešti į klases.

2018-05-14

Iškilus problemoms dėl UAB „Mokslo technologijos“ prekių pristatymo ir jų kokybės, prašome kreiptis į:

Živilė Dapkienė
UAB "Mokslo technologijos"
Šiaurės miestelio technologijų parkas
J. Galvydžio g. 5, LT-08236, Vilnius Lithuania
Tel. 00370 5 274 5417
Mob. 00370 646 05622
El. p. zivile@mokslotechnologijos.lt

2018-05-11

Dėl 1-4 kl. nupirktų priemonių pristatymo mokykloms

Tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ prekės mokykloms bus pristatomos gegužės 14-18 d. Prekes pristatys logistikos kompanija „Venipak“. Šio tiekėjo pristatomo šaldiklio vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1t-YWe4RAq7Q18lrtgwXoDFpuYWZNk0BO/view, kitų prekių - bus pateiktos kartu su prekėmis.

Tiekėjo UAB „Biznio mašinų kompanija“ prekės mokykloms bus pristatomos nuo gegužės 21 d. Dėl konkrečios pristatymo datos tiekėjas susiskambins su kiekviena mokykla atskirai. Prekes pristatys taip pat logistikos kompanija „Venipak“. Šio tiekėjo prekių vartojimo instrukcijos yra patalpintos adresu: http://pamokos.bmk.lt/lt/naudotojo_instrukcijos, kai kurių prekių - papildomai įdėtos ir į pakuotes.

2018-04-25

Dėl 5-8 kl. mokymo priemonių pirkimo

Balandžio mėnesį paskelbtas atviras konkursas, kurio metu yra perkamos gamtos ir technologinių mokslų 5-8 kl. priemonės. Su šiomis priemonėmis galima susipažinti projekto duomenų sistemoje „Vedlys“ gegužės antroje pusėje. Planuojama, kad šios priemonės mokyklas pasieks 2019 m. I ketvirtį.

2018-04-24

Dėl 1-4 kl. nupirktų priemonių pristatymo į mokyklas

Informuojame, kad 1-4 klasėms nupirktos mokymo priemonės ir įranga mokykloms turi būti pristatyta iki gegužės 21 d. Konkretesnes pristatymo datas pateiksime, kai tik ši informacija bus žinoma.

2018-03-23

Dėl 1-4 kl. nupirktų priemonių pristatymo į mokyklas

1-4 klasėms nupirktos mokymo priemonės ir įranga į mokyklas bus pristatoma balandžio pabaigoje - gegužės mėn. Konkrečias pristatymo datas pateiksime, kai ši informacija bus žinoma.

2017-09-04

Patiksliname informaciją:

1. mokykloms prisijungus prie „Vedlio“ nieko daryti nereikia, tik susipažinti su gaunamomis priemonėmis. Tikslūs priemonių aprašymai bus pateikti, kai bus žinomi tiekėjai;

2. priemonės bus atvežtos tiesiai į mokyklas. Preliminarus pristatymo laikas bus nurodytas, kai baigsis pirkimo procedūros ir bus žinomi tiekėjai. Tikėtina, kad priemonės mokyklas pasieks 2018 m. I ketvirtį.

2017-08-30

Gerų ir kūrybingų naujųjų mokslo metų!

Linkime kantrybės ir žingeidžių mokinių.

2017-08-21

Su 1–4 kl. mokymo priemonių ir įrangos komplektais mokyklas kviečiame susipažinti prisijungus su mokyklai skirtu slaptažodžiu.

2017-08-18

2017 m. birželio mėn. sudaryti 1– 4 kl. mokymo priemonių ir įrangos komplektai ir paskelbtas jų pirkimo konkursas.
Mokykloms pagal jų klasių komplektų skaičių yra suformuoti trijų dydžių mokymo priemonių ir įrangos komplektai. Kiekviena mokykla priklausomai pagal klasių komplektų skaičių gaus po vieną (labai didelės mokyklos – po du) atitinkamo dydžio komplektą.

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto komanda

Dalia Lėckaitė (vadovė)

 • el. p.  dalia.leckaite@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9449, +370 684 43 245

Giedrė Daugirdienė (administratorė)

 • el. p. giedre.daugirdiene@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9460, +370 684 43 187

Algirdas Ragauskas (pirkimų specialistas)

 • el. p.  algirdas.ragauskas@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9460, +370 677 81 047

Audronė Karaliūnienė (finansininkė)

 • el.p. audrone.karaliuniene@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9464

Dr. Paulius Lukas Tamošiūnas (metodinių rekomendacijų rengimo grupės vadovas)

 • el.p. paulius.tamosiunas@bti.vu.lt
 • tel. +370 678 77 447