Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Jūs esate projekto svetainėje „Vedlys“. Projekte dalyvaujančios mokyklos ir projekto savivaldybėse koordinatoriai gali prisijungti su jiems skirtu slaptažodžiu, kurį suteikia projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Naujienos

2019-03-12

Dėl 5-8 kl. mokymo priemonių vartojimo instrukcijų

Tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ pristatyto geometrinės optikos rinkinio vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/159REj5Fi7N4-aw97pKqBxaK_SzVLDGsj/view?usp=sharing, kompaso vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1D929juP-IzG_k-4LM9ShRC1IddO38XoF/view?usp=sharing, mechanikos rinkinio vartojimo instrukcija patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1Ry_Nd2eJUHHILx_L3ErjHGKxR-3yPDdq/view?usp=sharing.

2019-02-28

Siekiant padėti mokytojams sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas 5–8 kl. priemones ugdymo procese, yra sukurti 93 biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai (toliau – aprašai), kurie patalpinti šioje svetainėje: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (jungiamasi be slaptažodžio). Laikinai neskelbiame 1 ir 24 aprašo, video įrašų.

Prieš pradedant naudoti aprašus, prašytume susipažinti su „Nupirktų 5–8 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašu“ ir „5-8 klasių pamokų veiklų aprašų rengėjų paaiškinimais“, kurie patalpinti ten pat. Prašytumėme su šia informacija supažindinti 5-8 kl. biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų, matematikos, IT dalykų mokytojus.

2019-02-28

Informuojame, kad 5-8 kl. mokymo priemonės, kurias tiekia UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir UAB „Mokslo technologijos“ (chemijos, fizikos, technologijų ir kai kurios biologijos mokymo priemonės) mokykloms bus pristatytos kovo mėn. Apie tikslias pristatymo datas informuos tiekėjai. Detalūs gaunamų priemonių aprašymai skelbiami šioje svetainėje, skiltyje „2 pirkimas (5-8 kl.)“ (jungtis su mokyklos turimu slaptažodžiu).

Priemonės, kurias tiekia UAB „Labostera“ (1. Izopropanolis (2-propanolis), 2. Metileno mėlis, 3. Agar-agaras, 4. LB terpė, 5. Drigalskio mentelė, 6. Preparavimo įrankių rinkinys, 7. Lupa,8. Rankinis skaitmeninis mikroskopas, 9. Mokyklinis mikroskopas, 10. Mikroskopas, 11. Optikos priežiūros reikmenų rinkinys, 12. Dengiamųjų stikliukų rinkinys, 13. Objektinių stikliukų rinkinys, 14. Mikroskopinių preparatų rinkinys) mokyklas pasieks kitų mokslo metų pradžioje.

5-8 klasėms skirtų priemonių, kurias mokyklos savarankiškai pasirinko ir užsisakė projekto svetainėje „Vedlys“, konkursas artimiausiu metu bus paskelbtas, todėl jų pristatymo data nėra aiški. Prognozuojame, kad tai bus 2019 metų pabaigoje.

2018-10-18

DĖL 5-8 KL. GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONIŲ PRISTATYMO MOKYKLOMS

Informuojame, kad 5-8 klasėms nupirktos fizikos, technologijų, chemijos ir dalis biologijos mokymo priemonių į mokyklas bus pristatytos 2019 m. kovo mėn. Dėl likusių biologijos mokymo priemonių pristatymo informuosime papildomai.

2018-08-25

INFORMACIJA PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS

Šios svetainės skiltyje „Medžiaga mokytojams: / 1-4kl. / Pamokų veiklų aprašai“ rasite pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašus, skirtus padėti mokytojams naudoti pamokose projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Prieš pradedant naudotis aprašais, prašytume susipažinti su „Aprašų rengėjų paaiškinimais (1–4 kl.)“.

2018-06-13

Dėl 1-4 kl. mokymo priemonių vartojimo instrukcijų

Tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ pristatyto šaldiklio vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1t-YWe4RAq7Q18lrtgwXoDFpuYWZNk0BO/view, kitų prekių (virtuvinės svarstyklės, spyruoklinės svarstyklės, buitinės svarstyklės, žibintuvėlis, mini meteo stotelė, elektrinė viryklė) - pateiktos kartu su prekėmis.

Tiekėjo UAB „Biznio mašinų kompanija“ pristatytų prekių vartojimo instrukcijos yra patalpintos adresu: http://pamokos.bmk.lt/lt/naudotojo_instrukcijos, kai kurių prekių - papildomai įdėtos ir į pakuotes.

2018-05-15

Dėl priemonių saugojimo dėžių

1. Jau beveik baigtas iš UAB „Mokslo technologijos“ nupirktų priemonių pristatymas mokykloms. Pasitaikė atvejų, kad priemonių saugojimo dėžės transportavimo metu buvo pažeistos. Labai prašome išimti visas gautas dėžes iš išorinės pakuotės ir atidžiai apžiūrėti, ar nėra pažeidimų, įtrūkimų, nukritusių ratukų. Jeigu yra, prašome skubiau kreiptis į UAB „Mokslo technologijos“ atstovę Živilę Dapkienę (UAB "Mokslo technologijos", tel. 8-5 274 5417; mob. 8646 05622; el. p. zivile@mokslotechnologijos.lt.) ir informuoti, kiek ir kokių dėžių yra sugadintų. Tai reikia padaryti iki gegužės 21 d. (imtinai), vėliau pretenzijos priimamos nebus.

2. Šios saugojimo dėžės yra skirtos sudėti visas gautas projekto priemones tiek iš UAB „Mokslo technologijos“, tiek iš UAB „Biznio mašinų kompanija“ (šias priemones dar gausite). Siūlome, gavus visas priemones, suformuoti Jums priimtina tvarka pagal poreikius atskirus 4 lagaminus (tiek dėžių dauguma mokyklų gavo), kad būtų patogu jas saugoti ir/ar pernešti į klases.

2018-05-14

Iškilus problemoms dėl UAB „Mokslo technologijos“ prekių pristatymo ir jų kokybės, prašome kreiptis į:

Živilė Dapkienė
UAB "Mokslo technologijos"
Ukmergės 322, 09600 Vilnius
Tel. 00370 5 274 5417
Mob. 00370 646 05622
El. p. zivile@mokslotechnologijos.lt

2018-04-25

Dėl 5-8 kl. mokymo priemonių pirkimo

Balandžio mėnesį paskelbtas atviras konkursas, kurio metu yra perkamos gamtos ir technologinių mokslų 5-8 kl. priemonės. Su šiomis priemonėmis galima susipažinti projekto duomenų sistemoje „Vedlys“ gegužės antroje pusėje. Planuojama, kad šios priemonės mokyklas pasieks 2019 m. I ketvirtį.

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto komanda

Dalia Lėckaitė (vadovė)

 • el. p.  dalia.leckaite@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9449, +370 684 43 245

Giedrė Daugirdienė (administratorė)

 • el. p. giedre.daugirdiene@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9460, +370 684 43 187

Algirdas Ragauskas (pirkimų specialistas)

 • el. p.  algirdas.ragauskas@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9460, +370 677 81 047

Audronė Karaliūnienė (finansininkė)

 • el.p. audrone.karaliuniene@sac.smm.lt
 • tel. (8 5) 264 9464

Dr. Paulius Lukas Tamošiūnas (metodinių rekomendacijų rengimo grupės vadovas)

 • el.p. paulius.tamosiunas@bti.vu.lt
 • tel. +370 678 77 447

Tiekėjų kontaktai

UAB „Mokslo technologijos“

Živilė Dapkienė

 • Ukmergės 322, 09600 Vilniuss
 • Tel. 5 274 5417
 • Mob. 8646 05622
 • El. p. zivile@mokslotechnologijos.lt
 • www.mokslotechnologijos.lt

UAB „Biznio mašinų kompanija“

Alvija Šimkienė

 • Tel.: + 370 682 55313
 • El. p.: Alvija.Simkiene@bmk.lt