Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Jūs esate projekto svetainėje „Vedlys“. Projekte dalyvaujančios mokyklos ir projekto savivaldybėse koordinatoriai gali prisijungti su jiems skirtu slaptažodžiu, kurį suteikia projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Naujienos

2019-11-08

DĖMESIO: nuo 2019 m. lapkričio 8 d. projekto komanda dirbs kitose patalpose (Nacionalinė švietimo agentūra, 311 kab.; M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius), todėl būsime pasiekiami tik mobiliaisiais telefonais, el. paštai kol kas išlieka senieji:

Dalia Lėckaitė
dalia.leckaite@sac.smm.lt; tel.+370 684 43 245;

Giedrė Daugirdienė
giedre.daugirdiene@sac.smm.lt; tel. +370 684 43 187;

Algirdas Ragauskas (pirkimų specialistas)
algirdas.ragauskas@sac.smm.lt; tel. +370 677 81 047;

Audronė Karaliūnienė (finansininkė)
audrone.karaliuniene@sac.smm.lt

2019-04-17

Informuojame, kad 5-8 kl. biologijos mokymo priemonės (1. Izopropanolis (2-propanolis), 2. Metileno mėlis, 3. Agar-agaras, 4. LB terpė, 5. Drigalskio mentelė, 6. Preparavimo įrankių rinkinys, 7. Lupa,8. Rankinis skaitmeninis mikroskopas, 9. Mokyklinis mikroskopas, 10. Mikroskopas, 11. Optikos priežiūros reikmenų rinkinys, 12. Dengiamųjų stikliukų rinkinys, 13. Objektinių stikliukų rinkinys, 14. Mikroskopinių preparatų rinkinys), kurias tieks UAB „Labostera“, mokykloms turi būti pristatytos 2019 m. spalio mėn.

2019-03-12

Dėl 5-8 kl. mokymo priemonių vartojimo instrukcijų

Tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ pristatyto geometrinės optikos rinkinio vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/159REj5Fi7N4-aw97pKqBxaK_SzVLDGsj/view?usp=sharing, kompaso vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1D929juP-IzG_k-4LM9ShRC1IddO38XoF/view?usp=sharing, mechanikos rinkinio vartojimo instrukcija patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1Ry_Nd2eJUHHILx_L3ErjHGKxR-3yPDdq/view?usp=sharing.

2019-02-28

Informuojame, kad 5-8 kl. mokymo priemonės, kurias tiekia UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir UAB „Mokslo technologijos“ (chemijos, fizikos, technologijų ir kai kurios biologijos mokymo priemonės) mokykloms bus pristatytos kovo mėn. Apie tikslias pristatymo datas informuos tiekėjai. Detalūs gaunamų priemonių aprašymai skelbiami šioje svetainėje, skiltyje „2 pirkimas (5-8 kl.)“ (jungtis su mokyklos turimu slaptažodžiu).

Priemonės, kurias tiekia UAB „Labostera“ (1. Izopropanolis (2-propanolis), 2. Metileno mėlis, 3. Agar-agaras, 4. LB terpė, 5. Drigalskio mentelė, 6. Preparavimo įrankių rinkinys, 7. Lupa,8. Rankinis skaitmeninis mikroskopas, 9. Mokyklinis mikroskopas, 10. Mikroskopas, 11. Optikos priežiūros reikmenų rinkinys, 12. Dengiamųjų stikliukų rinkinys, 13. Objektinių stikliukų rinkinys, 14. Mikroskopinių preparatų rinkinys) mokyklas pasieks kitų mokslo metų pradžioje.

5-8 klasėms skirtų priemonių, kurias mokyklos savarankiškai pasirinko ir užsisakė projekto svetainėje „Vedlys“, konkursas artimiausiu metu bus paskelbtas, todėl jų pristatymo data nėra aiški. Prognozuojame, kad tai bus 2019 metų pabaigoje.

2018-08-25

INFORMACIJA PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS

Šios svetainės skiltyje „Medžiaga mokytojams: / 1-4kl. / Pamokų veiklų aprašai“ rasite pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašus, skirtus padėti mokytojams naudoti pamokose projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Prieš pradedant naudotis aprašais, prašytume susipažinti su „Aprašų rengėjų paaiškinimais (1–4 kl.)“.

2018-06-13

Dėl 1-4 kl. mokymo priemonių vartojimo instrukcijų

Tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ pristatyto šaldiklio vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1t-YWe4RAq7Q18lrtgwXoDFpuYWZNk0BO/view, kitų prekių (virtuvinės svarstyklės, spyruoklinės svarstyklės, buitinės svarstyklės, žibintuvėlis, mini meteo stotelė, elektrinė viryklė) - pateiktos kartu su prekėmis.

Tiekėjo UAB „Biznio mašinų kompanija“ pristatytų prekių vartojimo instrukcijos yra patalpintos adresu: http://pamokos.bmk.lt/lt/naudotojo_instrukcijos, kai kurių prekių - papildomai įdėtos ir į pakuotes.

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto komanda

Dalia Lėckaitė

 • el. p.  dalia.leckaite@sac.smm.lt
 • tel. +370 684 43 245

Giedrė Daugirdienė

 • el. p. giedre.daugirdiene@sac.smm.lt
 • tel. +370 684 43 187

Algirdas Ragauskas (pirkimų specialistas)

 • el. p.  algirdas.ragauskas@sac.smm.lt
 • tel. +370 677 81 047

Audronė Karaliūnienė (finansininkė)

 • el.p. audrone.karaliuniene@sac.smm.lt

Adresas:

 • M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
 • Nacionalinė švietimo agentūra
 • 311 kab.

Tiekėjų kontaktai

UAB „Mokslo technologijos“

Živilė Dapkienė

 • Ukmergės 322, 09600 Vilniuss
 • Tel. 5 274 5417
 • Mob. 8646 05622
 • El. p. zivile@mokslotechnologijos.lt
 • www.mokslotechnologijos.lt

UAB „Biznio mašinų kompanija“

Alvija Šimkienė

 • Tel.: + 370 682 55313
 • El. p.: Alvija.Simkiene@bmk.lt

UAB „Labostera“

 • Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas
 • Tel.: (8-37) 732 042
 • El. p.: info@labostera.lt