Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Jūs esate projekto svetainėje „Vedlys“. Projekte dalyvaujančios mokyklos ir projekto savivaldybėse koordinatoriai gali prisijungti su jiems skirtu slaptažodžiu, kurį suteikia projekto vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra.

Naujienos

2019-03-12

Dėl 5-8 kl. mokymo priemonių vartojimo instrukcijų

Tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ pristatyto geometrinės optikos rinkinio vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/159REj5Fi7N4-aw97pKqBxaK_SzVLDGsj/view?usp=sharing, kompaso vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1D929juP-IzG_k-4LM9ShRC1IddO38XoF/view?usp=sharing, mechanikos rinkinio vartojimo instrukcija patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1Ry_Nd2eJUHHILx_L3ErjHGKxR-3yPDdq/view?usp=sharing.

2018-08-25

INFORMACIJA PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS

Šios svetainės skiltyje „Medžiaga mokytojams: / 1-4kl. / Pamokų veiklų aprašai“ rasite pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašus, skirtus padėti mokytojams naudoti pamokose projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Prieš pradedant naudotis aprašais, prašytume susipažinti su „Aprašų rengėjų paaiškinimais (1–4 kl.)“.

2018-06-13

Dėl 1-4 kl. mokymo priemonių vartojimo instrukcijų

Tiekėjo UAB „Mokslo technologijos“ pristatyto šaldiklio vartojimo instrukcija yra patalpinta adresu: https://drive.google.com/file/d/1t-YWe4RAq7Q18lrtgwXoDFpuYWZNk0BO/view, kitų prekių (virtuvinės svarstyklės, spyruoklinės svarstyklės, buitinės svarstyklės, žibintuvėlis, mini meteo stotelė, elektrinė viryklė) - pateiktos kartu su prekėmis.

Tiekėjo UAB „Biznio mašinų kompanija“ pristatytų prekių vartojimo instrukcijos yra patalpintos adresu: http://pamokos.bmk.lt/lt/naudotojo_instrukcijos, kai kurių prekių - papildomai įdėtos ir į pakuotes.

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto komanda

Dalia Lėckaitė (vadovė)

 • el. p.  dalia.leckaite@nsa.smm.lt
 • tel. +370 684 43 245

Giedrė Daugirdienė (administratorė)

 • el. p. giedre.daugirdiene@nsa.smm.lt
 • tel. +370 684 43 187

Algirdas Ragauskas (pirkimų specialistas)

 • el. p. algirdas.ragauskas@nsa.smm.lt
 • tel. +370 677 81 047

Vilma Mizeikienė (finansininkė)

 • el.p. vilma.mizeikiene@nsa.smm.lt

Adresas:

 • Nacionalinė švietimo agentūra
 • K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius
 • 113 kab.

Tiekėjų kontaktai

UAB „Mokslo technologijos“

Živilė Dapkienė

 • Ukmergės 322, 09600 Vilniuss
 • Tel. 5 274 5417
 • Mob. 8646 05622
 • El. p. zivile@mokslotechnologijos.lt
 • www.mokslotechnologijos.lt

UAB „Biznio mašinų kompanija“

Alvija Šimkienė

 • Tel.: + 370 682 55313
 • El. p.: Alvija.Simkiene@bmk.lt

UAB „Labostera“

 • Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas
 • Tel.: (8-37) 732 042
 • El. p.: info@labostera.lt