Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

12. Veiklos tema Vandens telkinių gyvūnų tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 2, 3–4 klasė, pasaulio pažinimas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 90 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pasaulio pažinimas 5.5. Tyrinėti ir apibūdinti gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, besikeičiančių metų laikų ir pan.
5.5. Gebėti sudaryti paprastas mitybos grandines.
5.6. Suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę.
Pastaba. Pabraukti gebėjimų aprašymai skirti 2 klasės mokinių gebėjimams ugdyti, nepabraukti – 3–4 klasių.
Pasiekimai pagal Pasaulio pažinimo standartizuotą programą 4 klasei 2.3.2. <...> Nusako, kad visi augalai ir gyvūnai energijos gauna iš maisto. Sudaro paprastas mitybos grandines iš artimiausios aplinkos augalų, žolėdžių gyvūnų ir plėšrūnų bei jas paaiškina. Apibūdina organizmų mitybos ryšius nurodytoje ekosistemoje.
Mokytojo veiklos siekiniai 1. 1. Supažindinti mokinius su vandens ekosistema ir čia gyvenančių gyvūnų prisitaikymu.
2. 2. Išmokyti atpažinti keletą vandens gyvūnų pagal skirtingoms grupėms būdingus požymius.
Veiklos priemonės 1. Lupa*
2. Gamtos tyrinėjimo rinkinys*
3. Termometras (skysčių temperatūrai matuoti)*
4. Termometras (oro temperatūrai matuoti)*
5. Liniuotė
6. Išmanusis telefonas arba planšetė, arba fotoaparatas
7. Vienkartinė plastikinė balta lėkštelė