Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

10. Augalų miltligės sukėlėjo nustatymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apytiksliai 40 min
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.4. <...> Pateikti naudingos ir žalingos mikroorganizmų veiklos pavyzdžių. Biologija: 4.2. Apibūdinti pagrindinius biologinius gamtinių populiacijų dydį reguliuojančius veiksnius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria <...> karalystes, remdamiesi organizmų sandara <...>; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Antrojoje vasaros pusėje atkreipėme dėmesį, kad ąžuolo, klevo ir kai kurių kitų augalų lapai pabalo – tarsi juos kas būtų miltais apibarstęs. Močiutė paaiškino, kad augalus užpuolė miltligė, ypač ji krimtosi, kad gali nunykti jos mėgstamų flioksų, rožių ir kitų gėlių grožis. Augalai susirgo. Tėveliai pastebėjo ligos požymių ir ant agurkų bei moliūgų lapų. Kas sukėlė augalų miltligę?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Remiantis ant augalų lapų parazituojančių grybų pavyzdžiu, paaiškinti parazitinį organizmų gyvenimo būdą. 2. Išmokyti atpažinti grybų sukeltas miltliges pagal plika akimi matomus požymius. 3. Paaiškinti, kaip galima pamatyti mikroskopinę sukėlėjo sandarą – grybieną (hifus), vaisiakūnius ir sporas.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės*, mikroskopas* (skaitmeninis, šviesinis), dengiamieji ir objektiniai stikleliai*, preparavimo įrankių rinkinys*, miltligės pažeisti įvairių augalų lapai.