Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

11. Mikroskopinių grybų, kurie sukelia maisto produktų pelijimą, tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.4. <...> Pateikti naudingos ir žalingos mikroorganizmų veiklos pavyzdžių. Biologija: 4.2. Apibūdinti pagrindinius biologinius gamtinių populiacijų dydį reguliuojančius veiksnius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara <...>; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Ne kartą teko girdėti, kad maisto produktai supelijo, todėl tapo netinkami vartoti. Apžiūrėję supelijusius produktus ant jų paviršių matome mėlynos, žalios, gelsvos, juodos spalvos aksomo ar veltinio pavidalo apnašas. Kas gadina maisto produktus?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Remiantis ant supelijusių maisto produktų (duonos, batono, citrinos ir kt.) užaugusių mikroskopinių grybų pavyzdžiu, paaiškinti grybų žalą maisto produktams. 2. Paaiškinti, kaip atpažinti ant supelijusių maisto produktų užaugusias grybų kolonijas. Tiriant grybų mikroskopinę sandarą (hifus ir sporas) išmokyti atskirti vienaląsčius grybus nuo daugialąsčių.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės*, mikroskopas* (skaitmeninis, šviesinis), dengiamieji ir objektiniai stikleliai*, preparavimo įrankių rinkinys*, įvairių supelijusių maisto produktų gabaliukai, sudėti į uždengtas Petri lėkšteles ar kitus uždengtus indus, apsauginės kaukės.