Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

12. Obuolių puvinius sukeliančių grybų tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.4. <...> Pateikti naudingos ir žalingos mikroorganizmų veiklos pavyzdžių. Biologija: 4.2. Apibūdinti pagrindinius biologinius gamtinių populiacijų dydį reguliuojančius veiksnius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara <...>; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Soduose užderėjo gausus obuolių derlius. Tačiau atsitiko nelauktas dalykas – obuoliai pradėjo pūti, iš gero derliaus liko tik prisiminimas. Obuoliai puvo ir sode, ir sandėliuose. Kad ateityje pavyktų išvengti nuostolių, svarbu išsiaiškinti obuolių puvimo priežastį. Kas supūdė obuolius?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Remiantis obuolių puvinį sukeliančio grybo (sodinė monilija) pavyzdžiu, paaiškinti parazitinį organizmų gyvenimo būdą. 2. Išmokyti atpažinti sodinę moniliją ant obuolių ir išnagrinėti šio grybo mikroskopinę sandarą – hifus ir sporas.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės*, mikroskopas*, dengiamieji ir objektiniai stikleliai*, preparavimo įrankių rinkinys*, supuvę obuoliai arba jų mumijos, ant kurių paviršiaus matyti pilkšvai gelsvos ratais išsidėsčiusios karputės.