Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

13. Augalo ir gyvūno ląstelių palyginimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 20–30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 2.1. Remiantis pavyzdžiais nurodyti, kad organizmai sudaryti iš ląstelių <...>. Biologija: 2.1. Apibūdinti pagrindinius augalo ir gyvūno ląstelių sandaros panašumus ir skirtumus, susiejant su ląstelių veikla.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.2.1. Atpažįsta augalo ir gyvūno ląsteles, apibūdina jų sandaros ir funkcijų bendrumus ir skirtumus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Mokslininkai augalų ir gyvūnų ląstelių sandarą tiria šviesiniais ir elektroniniais mikroskopais. Remiantis jų tyrimais kuriami įvairūs ląstelių modeliai, kuriuose ląstelės dalys nuspalvinamos. Spalvinis vaizdavimo būdas padeda atskirti ir geriau įsiminti ląstelės dalis. Ar visos ląstelės dalys spalvotos? Ar augalo ir gyvūno ląstelių sandara vienoda?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Išmokyti pagaminti paprasčiausius augalų ir gyvūnų ląstelių sandaros tyrimo preparatus, juos tiriant atpažinti pagrindines ląstelių dalis. 2. Augalo ir gyvūno ląstelių sandaros panašumus ir skirtumus susieti su ląstelių veikla.
Veiklos priemonės Šviesinis mikroskopas (40–400x)*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, metileno mėlio* tirpalas (0,01 %), preparavimo įrankių rinkinys*, Pastero pipetės*, ausų krapštukai (arba medinės mentelės, arba plastikiniai šaukšteliai), indelis su vandeniu, popierinės servetėlės.