Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

14. Sėklų dygimo priklausomybės nuo substrato tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Viso tyrimo trukmė – 7 paros. Tyrimas atliekamas keliais etapais: sėklų apibūdinimas ir sėklų sėjimas (apie 40 min.); sėklų dygimo stebėjimas 7 dienas (kasdien po 10–15 min.); gautų rezultatų analizė (apie 40 min.).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 2.3. Paaiškinti, kad ir augalų, ir gyvūnų organizmai sudaryti iš organų, atliekančių gyvybei palaikyti būtiną veiklą. 2.7. Paaiškinti, kad dauginimasis yra būdingas tik gyviems organizmams. <...> Biologija: 2.7. Paaiškinti dauginimosi reikšmę organizmų išlikimui, palyginti lytinį ir nelytinį organizmų dauginimąsi. <...>
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara ir mitybos pobūdžiu; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Pavasarį sodininkai ir daržininkai daigina sėklas. Vieni jų džiaugiasi, kad sėklos gerai dygsta ir sveiki daigai sparčiai auga. Tačiau kiti turi rūpesčių – sėklos prastai dygsta, pradeda pelyti, auga silpni daigai. Daigumas yra svarbiausias sėklos kokybės rodiklis. „Sėkla negali žinoti, kas jos laukia, sėkla nežino, kas yra žiedas. Sėklą saugo kietas apvalkalas, ji slepiasi jame. Tačiau sėkla mėgina, ji stengiasi, ji išlenda iš kieto apvalkalo, ji pradeda kelionę. Prasideda kova: skverbimasis pro dirvožemį, akmenis, uolienas. Sėkla labai kieta, o daigas labai jautrus ir pažeidžiamas, daug pavojų jo laukia. Tačiau sėkla pasiryžo kelionei į nežinią, kelionei į saulę, kelionei į šviesos šaltinį...“ (Pagal Osho).  Ar bet kuris substratas tinka sėkloms daiginti?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Paaiškinti, kad augalo gyvenimas prasideda nuo sėklos dygimo. 2. Ištirti, ar sėklų dygimas priklauso nuo substrato rūšies.
Veiklos priemonės Lupa*, preparavimo įrankių rinkinys*, rankinis skaitmeninis mikroskopas*, termometras*, Petri lėkštelės*, vanduo, filtravimo popierius*, vata, smėlis, durpės, kompostinė žemė, augalų (gėlių, daržovių ir kitų dviskilčių augalų) sėklos.