Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

15. Lapų viršutinio ir apatinio dengiamojo audinio tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30–40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 2.1. <...> Paaiškinti ląstelių, audinių ir organų sandaros bei funkcijų ryšius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.2.1. <...> Remdamiesi žiniomis apie ląstelėje vykstančius procesus ir jų produktus, pagrindžia energijos ir medžiagų apykaitą ląstelėje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Lapas – pagrindinis augalų mitybos organas, vykdantis fotosintezę, todėl didžiąją lapo (lapalakščio) dalį sudaro ląstelės, kuriose yra chloroplastų. Šių ląstelių visuma sudaro lapų asimiliacinį audinį, kurį iš viršaus ir apačios dengia dengiamasis audinys. Kaip sudarytas lapų dengiamasis audinys, kas sieja dengiamąjį ir asimiliacinį audinius?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Tiriant lapų dengiamąjį audinį, paaiškinti, kad lapai sudaryti iš skirtingas funkcijas atliekančių ląstelių (iš skirtingų audinių). 2. Paaiškinti, kuo skiriasi lapų viršutinis ir apatinis dengiamasis audinys. 3. Dengiamojo audinio funkciją susieti su asimiliacinio audinio funkcija.
Veiklos priemonės Šviesinis mikroskopas*, objektiniai stikleliai*, bespalvis nagų lakas, permatoma siaura lipni juostelė, augalo lapas (lapai).