Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

16. Agrastų valkties sukėlėjo tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.4. <...> Pateikti naudingos ir žalingos mikroorganizmų veiklos pavyzdžių. Biologija: 4.2. Apibūdinti pagrindinius biologinius gamtinių populiacijų dydį reguliuojančius veiksnius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara <...>; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Aš ir visa mano šeima labai mėgstame agrastus. Auginame juos sode ir kasmet gardžiuojamės skaniomis uogomis. Tačiau šiais metais uogų paviršiuje pastebėjome rudos spalvos apnašų, kurios laikui bėgant tamsėjo ir padengė daugelio uogų paviršių. Senelis apžiūrėjo uogas, palingavo galvą ir pasakė, kad valktis užpuolė agrastus. Kas gi ta valktis? Kas sukėlė agrastų uogų valktį?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Remiantis ant agrastų uogų parazituojančio agrastinio valkčiagrybio pavyzdžiu, paaiškinti parazitinį organizmų gyvenimo būdą. 2. Išmokyti atpažinti agrastinio valkčiagrybio pažeistas uogas pagal plika akimi matomus požymius ir įvardyti pro mikroskopą matomas grybo dalis: hifus, vaisiakūnius ir sporas.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės*, mikroskopas*, dengiamieji ir objektiniai stikleliai*, preparavimo įrankių rinkinys*, ruda ar juoda apnaša padengtos agrastų uogos.