Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

18. Augalų žiedadulkių tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 2.7. Paaiškinti, kad dauginimasis yra būdingas tik gyviems organizmams. <...> Biologija: 2.7. Paaiškinti dauginimosi reikšmę organizmų išlikimui <...>. 3.3. Susieti evoliucijos procesą su organizmų prisitaikymu prie aplinkos sąlygų.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius <...>. 8.3.2.2. Susieja augalų organus su jų atliekamomis funkcijomis, pateikia pavyzdžių iš artimosios aplinkos <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Žiediniai augalai yra geriausiai prisitaikę išgyventi įvairioje aplinkoje ir plačiausiai Žemėje paplitę iš visų augalų grupių. Evoliucijos eigoje jie prisitaikė kuo įvairiausiai paskleisti ne tik sėklas, bet ir žiedadulkes. Vienų augalų žiedadulkes išnešioja vėjas, kitų – gyvūnai. Gausus augalų žydėjimas ir žiedadulkių pasklidimas ore kai kuriems žmonėms tampa tikra kančia – sukelia alergiją. Todėl vėjo pernešamos žiedadulkės pastaruoju metu priskiriamos oro biologiniams teršalams. Kas yra žiedadulkės? Kuo skiriasi vėjo ir gyvūnų pernešamos žiedadulkės?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Paaiškinti žiedadulkių reikšmę augalų lytiniam dauginimuisi ir apibūdinti jų prisitaikymą išplisti. 2. Išmokyti atpažinti augalus, kurie dažniausiai žmonėms sukelia alergines reakcijas, paaiškinti, kaip jų išvengti.
Veiklos priemonės Petri lėkštelės*, preparavimo įrankių rinkinys*, lupa*, mikroskopas*, Pastero pipetė*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, stiklinė su vandeniu, įvairių augalų žiedai ir žiedynai, apsauginės kaukės.