Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

19. Augalų lapų plaukelių tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.3. Apibūdinti organizmų evoliuciją Žemėje kaip procesą, per kurį atsiranda naujos organizmų grupės. Biologija: 3.3. Susieti evoliucijos procesą su organizmų prisitaikymu prie aplinkos sąlygų.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.2.1. Atpažįsta augalines <...> ląsteles, apibūdina jų sandaros ir funkcijų bendrumus ir skirtumus. <...> 8.3.2.5. Apibūdina pagrindinius evoliucijos etapus, esmines idėjas apie bendrą gyvųjų organizmų kilmę ir biologinės įvairovės reikšmę; paaiškina gyvųjų organizmų požymių paveldimumą, jų reikšmę populiacijos išgyvenimui ir darniam ekosistemos funkcionavimui <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Augalų lapų įvairovė matoma ne tik akimis (lapai skiriasi dydžiu, forma, spalva), bet ir juntama. Palietus vienų augalų lapus pasklinda jiems būdingas kvapas (pelargonijos, levandos, snapučiai, mėtos ir t. t.), kitų – duria ar dilgina (usnis, dilgėlė). Yra labai švelnių, plaukeliais padengtų lapų, kurie primena gyvūnų kailiuką (vilnotoji notra). Kai kurių augalų stiebo ir lapų dengiamojo audinio (epidermio) ląstelės turi plaukelių, kurie gali būti paprasti (mechaniniai), liaukiniai, kimbamieji, dilginamieji ir kt. Augalų savybė – plaukuotumas – susijusi su augalų prisitaikymu prie aplinkos sąlygų. Vieni plaukeliai apsaugo augalą nuo perkaitimo ir per didelio vandens garavimo, kiti – gina nuo kenkėjų ir priešų. Kodėl dilgėlė dilgina, o pelargonija skleidžia stiprų kvapą?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Remiantis įvairių augalų genčių ir rūšių pavyzdžiu išnagrinėti lapų plaukelių sandarą ir įvairovę. 2. Padėti mokiniams nustatyti augalų plaukelių sandaros, funkcijų ir augalų prisitaikymo prie aplinkos sąlygų sąryšius.
Veiklos priemonės Petri lėkštelės*, cheminės stiklinės*, preparavimo įrankių rinkinys*, skaitmeninis ir šviesinis mikroskopai*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, popierinės servetėlės.