Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

20. Augalo vandens indų tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 2.1. Remiantis pavyzdžiais nurodyti, kad organizmai sudaryti iš ląstelių <...>. Biologija: 2.1. <...> Paaiškinti ląstelių, audinių ir organų sandaros bei funkcijų ryšius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.2.1. Atpažįsta augalines <...> ląsteles, apibūdina jų sandaros ir funkcijų bendrumus ir skirtumus <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Gėlininkai parduoda neįprastų spalvų gėlių žiedus, pvz., ryškiai mėlynas rožes ir chrizantemas, kurių natūraliai gamtoje nėra. Ar tai naujos šių gėlių veislės? O gal gėlininkai juos dažo? Ar galima baltais žiedais žydinčią chrizantemą paversti žydinčią mėlynai?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Saliero lapkočio ir dažyto vandens pavyzdžiu įrodyti, kad vanduo teka tam skirtu audiniu, vadinamu vandens indais. 2. Padėti mokiniams nustatyti audinių ir organų funkcijų ryšius.
Veiklos priemonės Petri lėkštelės*, cheminės stiklinės*, preparavimo įrankių rinkinys*, lupos*, rankinis skaitmeninis arba šviesinis mikroskopas*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, lapinis salieras, maistiniai dažai, medinė lentelė, popierinės servetėlės.