Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

21. Gyvūnų audinių stebėjimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 2.1. Apibūdinti pagrindinius <...> gyvūno ląstelių sandaros panašumus ir skirtumus, susiejant su ląstelių veikla. Paaiškinti ląstelių, audinių ir organų sandaros bei funkcijų ryšius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.2.1. Atpažįsta augalines ir gyvūnines ląsteles, apibūdina jų sandaros ir funkcijų bendrumus ir skirtumus. <...>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Organizmas yra vientisa sistema, jis sudarytas iš kartu veikiančių ląstelių, audinių, organų. Kaip skirtingos sandaros ląstelės sukuria darniai dirbantį organizmą?
Mokytojo veiklos siekiniai Paaiškinti ląstelių, audinių ir organų sandaros bei funkcijų ryšius.
Veiklos priemonės Gyvūnų audinių ilgalaikiai preparatai*: žinduolio kraujo tepinėlis; kaulinio audinio skersinis pjūvis; žinduolio griaučių skersaruožis raumeninis audinys; žinduolio centrinės nervų sistemos audinys; vienasluoksnis plonosios žarnos epitelis. Mikroskopas*