Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

26. Mikroorganizmų, paplitusių ant rankų ir liečiamų paviršių, gausumo ir įvairovės tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Tyrimas trunka 7 paras, jis susideda iš kelių etapų. Pirmajam etapui skiriama apie 30 min. Trečią ir penktą tyrimo parą mikroorganizmų augimui tirti skiriama po 15 min. Septintą tyrimo parą – apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.4. Grupuoti augalus ir gyvūnus pagal bendruosius požymius. Pateikti naudingos ir žalingos mikroorganizmų veiklos pavyzdžių. Biologija: 2.8. Remiantis pavyzdžiais paaiškinti, kaip žmogaus organizmas prisitaikęs apsisaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio ir kaip žmogus netinkamu elgesiu gali pakenkti sau. Susieti šiuos pavyzdžius su saugiu elgesiu ir sveika gyvensena.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara ir mitybos pobūdžiu; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje. 8.8.2.5. Paaiškina visuomenės ar mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo veiksnius; geba atrasti objektyvią informaciją sveikatos ir aplinkos kokybės klausimais, atskiria ją nuo reklamos; gamtamokslinėmis žiniomis pagrindžia mokyklos sveikatos stiprinimo siūlymus ir parengia bei įgyvendina konkrečių priemonių vykdymo projektą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Bakterijos, virusai ir mikroskopiniai grybai plačiai paplitę aplinkoje. Mikroorganizmai yra nuolatiniai žmogaus palydovai. Jų galima aptikti net ir labai švariose patalpose. Mikroorganizmų yra ir žmogaus kūne, ir jo paviršiuje. Dauguma mikroorganizmų yra naudingi, tačiau kai kurie gali būti pavojingi. „Svarbu grįžus namo nusiauti batus, nusirengti viršutinius lauko drabužius, pakabinti į jiems skirtas spintas ir namuose būti su ta avalyne ir drabužiais, kurie skirti dėvėti namuose. Elgiantis neapdairiai iš lauko galima parsinešti įvairių bakterijų ar virusų. Jeigu rankomis paliečiame užterštą daiktą, vėliau tomis pačiomis rankomis liečiame burną, akis ar nosį, galima užsikrėsti pavojingais mikroorganizmais. Todėl nepaprastai svarbi yra rankų higiena – jas reikia plauti kuo dažniau“, – teigia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM specialistai. Kaip gausiai mikroorganizmai paplitę ant mūsų rankų ir dažnai liečiamų daiktų?
Mokytojo veiklos siekiniai Išskirtų nuo įvairių paviršių mikroorganizmų kolonijų pavyzdžiu išnagrinėti mikroorganizmų paplitimą ir įvairovę aplinkoje, jų ir aplinkos sąlygų sąsają. Remiantis mikroorganizmų paplitimo ant rankų ir įvairių daiktų tyrimo rezultatais, informacija vadovėliuose ir kituose šaltiniuose paaiškinti, kodėl reikia laikytis higienos reikalavimų ir kokios yra dažnai pasitaikančios mikroorganizmų sukeliamos ligos (pvz., salmoneliozė, gripas, angina, mikozės ir kt.), kokiais būdais nuo jų saugotis.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės* su standžia Luria-Bertani mitybine terpe mikroorganizmams auginti*, ausų krapštukai, rašiklis, tinkantis rašyti ant stiklo, muilas, lipni juostelė, tyrimui parinkti aplinkoje esantys objektai (klaviatūra ar pelė, mobilusis telefonas ar jo dėklas ir kt.), nuo kurių bus išskiriami mikroorganizmai.