Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

27. Mikroorganizmų paplitimo patalpų ore tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Tyrimas trunka 7 paras, jis susideda iš kelių etapų. Pirmajam etapui skiriama apie 20 min. Antrasis tyrimo etapas – 7 parą. Jo trukmė apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.4. Grupuoti augalus ir gyvūnus pagal bendruosius požymius. Pateikti naudingos ir žalingos mikroorganizmų veiklos pavyzdžių. Biologija: 2.8. Remiantis pavyzdžiais paaiškinti, kaip žmogaus organizmas prisitaikęs apsisaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio ir kaip žmogus netinkamu elgesiu gali pakenkti sau. Susieti šiuos pavyzdžius su saugiu elgesiu ir sveika gyvensena.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara ir mitybos pobūdžiu; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje. 8.8.2.5. Paaiškina visuomenės ar mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo veiksnius; geba atrasti objektyvią informaciją sveikatos ir aplinkos kokybės klausimais, atskiria ją nuo reklamos; gamtamokslinėmis žiniomis pagrindžia mokyklos sveikatos stiprinimo siūlymus ir parengia bei įgyvendina konkrečių priemonių vykdymo projektą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) ekspertų teigimu, patalpų oro kokybė yra svarbesnė žmogaus sveikatai ir gerovei nei lauko oro, nes patalpų oras gali būti net 4–6 kartus labiau užterštas. Šiltose, drėgnose, prastai vėdinamose patalpose yra tinkamos sąlygos mikroorganizmams gyventi ir daugintis. Blogai vėdinamų, dulkėtų, nešvarių patalpų viename m3 oro būna 45 000–60 000 mikroorganizmų. Mikroorganizmai prisitvirtina prie ore sklandančių dulkių ir jos tampa mikroorganizmų transporto priemone, kuria skrenda dešimtys ir šimtai bakterijų, mikroskopinių grybų, virusų. Žmogus per minutę įkvepia vidutiniškai 7–12 litrų oro, o fizinio aktyvumo metu – net iki 50 litrų. Maži vaikai per minutę įkvepia du kartus daugiau oro, tenkančio vienam kilogramui kūno svorio, negu suaugusieji, todėl oro taršos pasekmės vaikų organizmui yra sunkesnės. Net ir esant nedideliam mikroorganizmų kiekiui ore, nuolat kvėpuojant tokiu oru jų vis daugiau patenka į organizmą. Kurių mokyklos patalpų oras yra švariausias?
Mokytojo veiklos siekiniai Ant mitybinės terpės išaugusių mikroorganizmų kolonijų pavyzdžiu išnagrinėti mikroorganizmų paplitimo gausumą patalpų ore, jo priklausomybę nuo patalpų būklės. Remiantis mikroorganizmų paplitimo patalpų ore tyrimo rezultatais, informacija vadovėliuose ir kituose šaltiniuose paaiškinti, kodėl reikia valyti ir vėdinti patalpas, kokie mikroorganizmai dažniausiai plinta patalpų ore, koks jų poveikis žmogui, kokie apsisaugojimo nuo jų būdai.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės* su standžia Luria-Bertani mitybine terpe mikroorganizmams auginti*, rašiklis, tinkantis rašyti ant stiklo, lipni juostelė.