Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

28. Pieno pasterizavimo tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Tyrimas susideda iš dviejų etapų. Pirmajam etapui skiriama apie 40 min. antrajam – apie 20 min. Antrasis etapas (tyrimo rezultatų stebėjimas, jų analizė ir aptarimas) organizuojamas praėjus bent 16 val. po pirmojo etapo.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 3.4. <...> Pateikti naudingos ir žalingos mikroorganizmų veiklos pavyzdžių. Biologija: 2.8. Remiantis pavyzdžiais paaiškinti, <…> kaip žmogus netinkamu elgesiu gali pakenkti sau. Susieti šiuos pavyzdžius su saugiu elgesiu ir sveika gyvensena.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.1.2. <...> Pasiūlo, kaip atsakingai rinktis maisto produktus ir formuoti mitybos įpročius, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos. 8.8.2.5. Paaiškina visuomenės ar mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo veiksnius; <...> gamtamokslinėmis žiniomis pagrindžia mokyklos sveikatos stiprinimo siūlymus ir parengia bei įgyvendina konkrečių priemonių vykdymo projektą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Parduotuvėje pirkdami pieną atkreipiame dėmesį į jo galiojimo trukmę, nurodomą ant pakuotės. Pieno galiojimo trukmė priklauso nuo pieno apdorojimo būdo. Vienaip apdorotas pienas galioja kelias dienas, kitaip – net keletą mėnesių. Bet kuris parduotuvėje pirktas šviežias pienas, laikomas pradarytoje pakuotėje kambario temperatūroje, per kelias dienas pasikeičia: pradeda skleisti nemalonų kvapą, praranda įprastą skonį. Natūralus (kaimiškas, ne parduotuvėje pirktas) šviežias pienas per porą dienų (priklausomai nuo aplinkos temperatūros) pasikeičia kitaip – pienas surūgsta ir tampa gardžiu, standžiu rūgpieniu. Kas vienu ir kitu atveju pakeitė pieno skonį?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Pieno produktų skonį keičiančių mikroorganizmų pavyzdžiu apibūdinti naudingą ir žalingą mikroorganizmų veiklą. 2. Aptarti terminį maisto produktų apdorojimą (pasterizavimą) kaip konservavimo būdą, kuriuo siekiama sustabdyti mikroorganizmų augimą išlaikant vertingąsias produkto savybes.
Veiklos priemonės Mėgintuvėliai* su vatos kamšteliais, kaitinimo plytelė*, metileno mėlis*, termometras* (arba temperatūros sensorius*), stiklinė su vandeniu (vandens vonelė), Pastero pipetės*, mėgintuvėlių stovelis*, laikmatis (mobiliajame telefone), šviežias pienas, bakterijų užkratas (sugedęs pienas).