Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

3. Ląstelė – mažiausia organizmo dalelė

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 2.1. Remiantis pavyzdžiais nurodyti, kad organizmai sudaryti iš ląstelių <...>.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.3.2.1. Atpažįsta augalines ląsteles <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Ląstelės (lot. cellula) atradimui didelės reikšmės turėjo mikroskopo išradimas. XVII amžiuje anglų gamtos tyrėjas R. Hukas (Robert Hooke), tyrinėdamas kamštinio augalo žievę, pastebėjo, kad stebimas objektas sudarytas iš atskirų beveik vienodo dydžio dalelių. Tas daleles pavadino cellula – „nedidelė patalpa“. Kiti tyrėjai ląstelių formą lygino su plytelėmis, narveliais ar dėžutėmis. Šiuolaikiniais mikroskopais galima pamatyti ne tik ląstelių formą, bet ir ištirti jų viduje esančias struktūras, kuriose vyksta sudėtingi gyvybei būdingi procesai. Į ką panašios ląstelės? Kas yra jų viduje?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Mikroskopu tiriant samanų lapus įrodyti, kad organizmai sudaryti iš ląstelių. 2. Išmokyti ląstelės dalis susieti su jų funkcijomis, ląsteles – su organų funkcijomis.
Veiklos priemonės Petri lėkštelės*, preparavimo įrankių rinkinys*, lupa*, mikroskopas*, Pastero pipetės*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, stiklinė su vandeniu, popierinės servetėlės, lapuotosios samanos (lapūnė, dvyndantė ar kitos).