Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

32. Dygstančių sėklų kvėpavimo tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min., tačiau būtinas išankstinis pasiruošimas (sėklų užmerkimas).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Biologija: 2.2. Susieti fotosintezę ir kvėpavimą, kaip energijos sukaupimo ir išsiskyrimo procesus, be kurių negalima gyvybinė organizmų veikla. 2.3. Remiantis augalų <...> pavyzdžiais paaiškinti medžiagų ir energijos apykaitą organizmuose.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.1.1.1. <...> paaiškina augalijos svarbą O2 ir CO2 pusiausvyrai <...>; pagrindžia žaliųjų plotų apsaugos ir gausinimo poreikį. 8.3.2.1. <...> remdamiesi žiniomis apie ląstelėje vykstančius procesus ir jų produktus, pagrindžia energijos ir medžiagų apytaką ląstelėje. 8.5.2.3. Įvardija grįžtamuosius ir negrįžtamuosius procesus, vykstančius gamtoje, paaiškina jų vyksmo sąlygas; apibūdina anglies, deguonies ir azoto ciklus ekosistemoje <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Fotosintetinantys organizmai iš anglies dioksido ir vandens, naudodami šviesos energiją, sintetina organines medžiagas ir išskiria deguonį. Organines medžiagas ir deguonį gyvi organizmai, tarp jų ir patys fotosintetinantys organizmai, naudoja ląsteliniam kvėpavimui. Šio proceso metu iš organinių medžiagų išlaisvinama gyvybinei veiklai reikalinga energija, o nereikalingi junginiai, pvz., anglies dioksidas, pašalinami. Kaip įrodyti, kad net augalų sėklos yra gyvos ir kvėpuoja?
Mokytojo veiklos siekiniai Paaiškinti ląstelinį kvėpavimą kaip universalų gyvų ląstelių procesą. Analizuojant jutikliu surinktus duomenis, ugdyti mokinių gebėjimą palyginti procesų intensyvumą.
Veiklos priemonės Džiovintos žirnių (arba kitos didelės, pvz., pupelių, sojų) sėklos, anglies dioksido (CO2) jutiklis su indu*, įrenginys su Bluetooth ryšiu (jutiklio duomenims rinkti), indas su vandeniu, Petri lėkštelės* ar kitas indas sėkloms sudėti, popierinė šluostė, termometras ar temperatūros jutiklis.