Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

34. Priemaišų iš valgomosios druskos atskyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 50 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.3. Išskirstyti mišinius <...> filtravimo, garinimo būdais. Sieti mišinių išskirstymo būdą su mišinį sudarančių medžiagų savybėmis.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.1. <...> Apibūdina medžiagų fizines <...> savybes <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Gamyklose produktų gamybai reikia įvairaus grynumo žaliavų (medžiagų). Vizualiai vertinant medžiagos grynumą lengva apsirikti, todėl gamyklose jos vertinamos specialiais būdais. Vienas iš tokių būdų yra mėginio tirpinimas, atskiriant netirpias priemaišas. Kaip atskirti netirpias vandenyje priemaišas medžiagoje ir įvertinti jų kiekį.
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: išskirstyti įvairialyčius mišinius filtruojant; kiekybiškai vertinti mišinį.
Veiklos priemonės Elektroninės svarstyklės*, 2 cheminės stiklinės (100 ml)⃰, stiklinė lazdelė, skirtingo medžiagų tankio kūnų rinkinys (matavimo cilindras)*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas*, gnybtai*, žiedas*), filtravimo popierius*, kūginis piltuvėlis, kaitinimo plytelė*, šaukštelis arba mentelė, plautuvė, spiritinė lemputė, žirklės.