Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

35. Anglies dioksido tirpimas ir gauto tirpalo tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 55 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 7.1. Apibūdinti deguonies ir anglies apytaką (paprasčiausią) gamtoje.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.1.2. Atpažįsta medžiagų ir tirpalų tipus <...>. 8.5.2.3. <....> Apibūdina anglies <...> ciklus ekosistemoje <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Energijai gaminti deginamas kuras. Degimo metu susidaro anglies dioksido, sieros dioksido ir azoto oksidų dujų. Daugelis mano, kad visos šios dujos, tirpdamos vandens lašeliuose, sudaro rūgštis, kurios vėliau iškrenta žemėn rūgščiųjų kritulių pavidalu. Ar teisūs tie, kurie teigia, kad ir anglies dioksidas yra dujos, sukeliančios rūgščiuosius kritulius?
Mokytojo veiklos siekiniai Išugdyti mokinių gebėjimą tyrimo metu gaminti ir surinkti dujas, tyrimui naudoti pH jutiklį. Paaiškinti, koks ryšys tarp degimo metu susidarančių dujų ir rūgščiųjų kritulių.
Veiklos priemonės pH jutiklis*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas)*, įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys (matavimo cilindras)*, cheminės stiklinės*, mėgintuvėliai*, dujų rinkimo priemonių rinkinys*, Pastero pipečių rinkinys*, plovimo butelis*, elektroninės svarstyklės*, kartono gabaliukas, kalcio karbonatas arba marmuras (CaCO3), druskos rūgštis (HCl).