Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

36. Kokie reiškiniai vyksta degant žvakei?

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 6.1. Atpažinti medžiagų kitimo procesus ir grupuoti juos į fizinius ir cheminius. 6.2. <...> Apibūdinti, kodėl kuro deginimas <...> gali būti pavojingas gamtai.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.1.2.3. Paaiškina atmosferos taršos priežastis ir pasekmes žmogui ir ekosistemoms, pagrindžia atmosferos taršos prevencijos svarbą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Cheminių kitimų metu kinta medžiagos – vienos suyra, susidaro kitos. Tuomet susidaro naujos molekulės su naujomis savybėmis. Pavyzdžiui, degant medienai, benzinui, dyzelinui susidaro vandens garai ir anglies dioksidas. Degant parafinui, iš kurio gaminamos žvakės, taip pat susidaro anglies dioksidas ir vanduo, todėl patalpas, kuriose deginamos žvakės, svarbu vėdinti. Kaip galima įsitikinti, kad degant žvakei parafinas ne tik lydosi, bet ir virsta anglies dioksidu ir vandeniu?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: išmatuoti anglies dioksidą CO2 jutikliu; paaiškinti, kad degant žvakei vyksta ir cheminis, ir fizikinis reiškiniai. pagal gautus eksperimentinius duomenis nubrėžti grafiką.
Veiklos priemonės Anglies dioksido dujų jutiklis*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas)*, žvakė, elektroninės svarstyklės*, nedegus paviršius, pvz., keraminė plytelė ar Petri lėkštelė*, degtukai, cheminė stiklinė*.