Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

37. Anglies dioksido kiekio palyginimas įkvepiamame ir iškvepiamame ore

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.2. Taikyti įgytas žinias apie medžiagas ir jų sudėtį kasdieniame gyvenime.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.1.1.1. Įvardija atmosferos oro sudėtines dalis <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Kai kalbame apie kvėpavimą, sakome, kad kvėpavimui būtinas deguonis: jį įkvepiame, o iškvepiame anglies dioksidą. Tačiau sustojus kraujotakai ir kvėpavimui, stengiantis išsaugoti žmogaus gyvybę daromas dirbtinis kvėpavimas. Kas 30 krūtinės paspaudimų dukart įpučiama oro iš burnos į ligonio burną. Jeigu teisybė, kad iškvepiame anglies dioksidą, tai kaip žmogaus iškvepiamas oras tinka atlikti dirbtinį kvėpavimą?
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti mokiniams geriau suvokti, kad kvėpuojant tik dalis deguonies naudojama kvėpavimui. Išmokyti tyrimui naudoti anglies dioksido jutiklį.
Veiklos priemonės Anglies dioksido dujų jutiklis*, guminiai balionai.