Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

38. Geležies dirbinių sąveikos su rūgštimi įvairiose temperatūrose tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min. – pasiruošti. Apie 40 min. – veiklai.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 6.1. <...> Apibūdinti cheminę reakciją, siejant ją su medžiagų kiekybinės ir kokybinės sudėties bei sandaros kitimais.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.2. Saugiai savo ir aplinkos atžvilgiu tiria paprasčiausias chemines reakcijas, įvardija reakcijos požymius, žino pagrindinius reakcijų tipus; remdamiesi reakcijos lygtimi, apskaičiuoja reagentų ir produktų mases; remdamiesi molekuline teorija, paaiškina temperatūros <...> įtaką reakcijos greičiui.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Skaniausi kopūstai išrūgsta medinėje statinėje. Statinių meistrai kubiliai žino daug paslapčių, kaip pagaminti gerą statinę. Viena iš jų – lentas suveržti lankais taip, kad geležis nepasiektų rauginamų produktų, pavyzdžiui, kopūstų. Taip daroma todėl, kad geležis reaguoja su rūgštimis, o rūgstant kopūstams susidaro askorbo ir pieno rūgštys. Rūgštys, reaguodamos su metalais, išskiria vandenilio dujų, kurių susidarymą galima pastebėti – susidaro netirpių vandenyje dujų burbuliukų. Kokią įtaką temperatūra daro geležies reakcijai su rūgštimis?
Mokytojo veiklos siekiniai Išugdyti mokinių gebėjimus: atlikti geležies pavadavimo reakciją su druskos rūgštimi; atpažinti cheminės reakcijos požymius; surinkti dujas vandens išstūmimo būdu; palyginti cheminės reakcijos greitį įvairiose temperatūrose.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas su laikikliais)*, skirtingo medžiagų tankio kūnų rinkinys (matavimo cilindras)*, mėgintuvėlių rinkinys*, dujų rinkimo priemonių rinkinys*, stiklinė*, termometras*, temperatūros jutiklis*, plovimo butelis*, elektroninės svarstyklės*, stiklinė lazdelė, medinė skalelė / pagaliukas, degtukai, karštas vanduo, geležies vinukai arba geležiniai smeigtukai, laikrodis (arba mobilusis telefonas).