Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

39. Citrinos rūgšties tirpalo koncentracijos nustatymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 55 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.4. Pasigaminti vandeninius tirpalus <…>. Spręsti tirpalų sudėties, išreikštos masės dalimis, uždavinius. Eksperimentiškai išmatuoti medžiagos tūrį ir masę <…>.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.1.2. Atpažįsta medžiagų ir tirpalų tipus; paaiškina temperatūros įtaką medžiagų tirpumui; pagrindžia cheminių medžiagų naudojimo buityje saugos taisykles.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Skrandžio sultys yra rūgščios. Skrandyje, veikiant sultims ir fermentams, maistas virškinamas. Virškinimui sutrikus, gydytojai gali skirti skrandžio sulčių rūgštingumo tyrimą. Kaip galima išsiaiškinti, ar tirpale yra reikiamas rūgšties kiekis?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti gebėjimą skaityti grafikus ir juos braižyti pagal gautus duomenis. Naudojant pH jutiklį, ištirti tirpalų rūgštingumą.
Veiklos priemonės pH jutiklis*, plovimo butelis*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas)*, cheminės stiklinės*, matavimo kolbos, mėgintuvėlių rinkinys*, elektroninės svarstyklės*, Pastero pipečių rinkinys*, citrinos rūgštis.