Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

40. Geriamosios sodos skaidymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija
Numatoma veiklos trukmė Apie 90 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 6.1. <...>Apibūdinti cheminę reakciją, siejant ją su medžiagų kiekybinės ir kokybinės sudėties bei sandaros kitimais. 7.2. Tiriamų medžiagų savybes sieti su jų naudojimu ir poveikiu žmogui.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.2. Saugiai savo ir aplinkos atžvilgiu tiria paprasčiausias chemines reakcijas, įvardija reakcijos požymius, žino pagrindinius reakcijų tipus; remdamiesi reakcijos lygtimi, apskaičiuoja reagentų ir produktų mases; remdamiesi molekuline teorija, paaiškina temperatūros <...> įtaką reakcijos greičiui.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Šeimininkės į kepinius beria specialių tešlą kildinančių medžiagų, pavyzdžiui, geriamosios sodos, kuri tešlai kepant išskiria anglies dioksidą, o jis ir iškelia kepinį. Tačiau geriamoji soda kepiniui gali suteikti kartoką skonį. Kad taip nenutiktų, patariama sodą gesinti – užpilti rūgšties. Išsiskiria tokios pat dujos, kaip ir tos, kurios iškelia tešlą, – anglies dioksidas. Kada anglies dioksido išsiskiria daugiau – kaitinant sodą ar gesinant ją rūgštimi?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: saugiai tyrinėti paprasčiausias reakcijas; analizuoti vykstančių procesų panašumus ir skirtumus.
Veiklos priemonės Porcelianinė lėkštelė, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas, žiedas, gnybtas)*, tinklelis virš degiklio*, spiritinė lemputė, elektroninės svarstyklės*, cheminė stiklinė*, kūginė kolba, geriamoji soda, 2 mol/l druskos rūgšties tirpalas.