Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

41. Kiaušinio lukšto ir maistinio acto reakcijos tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min. – pasiruošti. Apie 50 min. – veiklai.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.4. <...> Eksperimentiškai išmatuoti medžiagos tūrį ir masę <...>. 6.1. <...> Apibūdinti cheminę reakciją, siejant ją su medžiagų kiekybinės ir kokybinės sudėties bei sandaros kitimais. 7.2. Tiriamų medžiagų savybes sieti su jų naudojimu ir poveikiu žmogui.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.1.2.3. Paaiškina atmosferos taršos priežastis ir pasekmes žmogui ir ekosistemoms, pagrindžia atmosferos taršos prevencijos svarbą. 8.5.2.2. Saugiai savo ir aplinkos atžvilgiu tiria paprasčiausias chemines reakcijas, įvardija reakcijos požymius, žino pagrindinius reakcijų tipus; remdamiesi reakcijos lygtimi, apskaičiuoja reagentų ir produktų mases; remdamiesi molekuline teorija, paaiškina <...> reagentų koncentracijos įtaką reakcijos greičiui.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Norint patinkančia spalva nudažyti kiaušinius nebūtina pirkti sintetinių dažų. Puikiausiai galima apsieiti naudojant daržoves ar kitas natūralias priemones. Pavyzdžiui, burokėlių sultimis galima kiaušinius nudažyti raudonai, o štai geltonais ir rudais atspalviais nuo seno kiaušiniai dažomi svogūno lukštais. Kad išeitų sodresnė spalva, patariama į dažus įpilti maistinio acto. Kodėl dažant kiaušinius ir įpylus daugokai rūgšties neverta varžytis dėl kiaušinio kietumo?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti gebėjimą sverti su elektroninėmis svarstyklėmis. Paaiškinti, kaip nuo rūgšties koncentracijos priklauso cheminės reakcijos greitis.
Veiklos priemonės Elektroninės svarstyklės*, cheminė stiklinė*, skirtingo medžiagų tankio kūnų rinkinys (matavimo cilindras)*, grūstuvė su grūstuvėliu, mentelė, chronometras (arba mobilusis telefonas), pH jutiklis⃰, plovimo butelis*.