Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

45. Rūgšties ir šarmo sąveikos tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus.
Numatoma veiklos trukmė Apie 50 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.4. <…> Naudojantis gamtiniais indikatoriais atpažinti rūgštinius ir šarminius tirpalus.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.1.2. <...> Pagrindžia cheminių medžiagų naudojimo buityje saugos taisykles. 8.5.2.2. Saugiai savo ir aplinkos atžvilgiu tiria paprasčiausias chemines reakcijas, įvardija reakcijos požymius, žino reakcijos tipus <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Norime gyventi švariai, todėl plauname rankas, indus, valome plautuves, vonias ir kt. Valant ne visuomet pakanka vandens, todėl tenka naudoti įvairius valiklius. Vieni iš jų yra muilinantys, kiti ėsdinantys, dirginantys, o sumaišius tokius valiklius gali prasidėti nepageidaujama sąveika. Kaip neragaujant išsiaiškinti, kuris tirpalas rūgštus? Kas nutinka sumaišius rūgštinį tirpalą su šarminiu tirpalu?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: tyrimui naudoti pH jutiklį, indikatorines juosteles, raudongūžių kopūstų nuovirą, Pastero pipete pamatuoti tūrį; skirstyti tirpalus į rūgščiuosius ir šarminius, aiškinti jų tarpusavio sąveiką.
Veiklos priemonės pH jutiklis*, pH juostelių ritinys*, cheminės stiklinės (50 ml ir 100 ml)*, raudongūžio kopūsto nuoviras ar aronijų sulčių tirpalas, Pastero pipečių rinkinys*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas)*, šaukšteliai, soda (Na2CO3), citrinos rūgštis, plovimo butelis* su distiliuotu vandeniu.