Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

47. Vandens kokybės tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga informacinėm technologijos Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus.
Numatoma veiklos trukmė Apie 2 val. – informacijai ieškoti. Apie 1 val. – modeliui gaminti. Apie 60 min. – veiklai.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.3. Išskirstyti nesudėtingus medžiagų mišinius paprasčiausiais medžiagų išskirstymo būdais. 7.1. Atpažinti vandens būsenas įvairiose situacijose. Apibūdinti būsenų kitimą vandens apytakos rate.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.3. <...> Pagrindžia vandens kaip universalaus tirpiklio savybes.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Saulė, vandenynas ir atmosfera sudaro įspūdingą vandens apytakos ratą. Iš pasaulio vandenyno išgaravęs vanduo oro srovių pernešamas toli į sausumą. Atvėsus orui garai kondensuojasi smulkiais vandens lašeliais arba ledo kristaliukais, iš kurių susiformuoja debesys. Iš jų vanduo į sausumą iškrenta lietaus ar sniego pavidalu. Krituliai susigeria į dirvą, papildydami gruntinius ir požeminius vandenis. Kaip galima įrodyti, kad vanduo, judėdamas vandens apytakos ratu ir sunkdamasis per dirvožemį, ištirpina mineralinių medžiagų?
Mokytojo veiklos siekiniai Išugdyti mokinių gebėjimus: tyrimais pagrįsti, kad vandenyje yra ištirpusių medžiagų; vandens tyrimui naudoti vandens parametrų tyrimo juosteles ir skaitmeninį vandens kietumo matuoklį.
Veiklos priemonės Vandens parametrų tyrimo juostelių rinkinys*, skaitmeninis vandens kietumo matuoklis*, pH juostelių ritinys* arba pH jutiklis*, mėgintuvėlių rinkinys*, kamšteliai mėgintuvėliams*, 100 ml stiklinė*, 50 ml stiklinės*, tinklelis virš degiklio*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas su laikikliais)*, spiritinė lemputė arba kaitinimo plytelė*, porcelianinės lėkštelės, plastikinė dėžė, įvairių uolienų po 0,2–0,5 kg, degtukai, mėgintuvėlių stovas, įvairaus gamtinio vandens pavyzdžiai, lietaus arba sniego tirpsmo ir distiliuotas vanduo, plovimo butelis* su distiliuotu vandeniu, Pastero pipetė*.