Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

48. Šiltnamio efekto tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 10 min. – pasiruošti. Apie 60 min. – veiklai.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 7.3. <...> Apibūdinti šiltnamio efekto reikšmę ir poveikį Žemei.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.1.2.2. Paaiškina natūralios klimato kaitos priežastis ir pasekmes, apibūdina šiuolaikinių technologijų vaidmenį tiriant klimatą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Nieko nebestebina pomidorai ir agurkai parduotuvių lentynose ištisus metus. Dalis šių daržovių užauginama šiltnamiuose. Norėdami gauti didesnį derlių, žemdirbiai taiko įvairias pažangias technologijas. Pavyzdžiui, į šiltnamį iš specialių talpų leidžia anglies dioksidą, kuris padeda gerokai pagreitinti daržovių nokimą ir spartinti augimą. Anglies dioksidą augalai naudoja fotosintezei. Ar padidinus anglies dioksido kiekį šiltnamio ore, temperatūra šiltnamyje tampa aukštesnė?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti gebėjimą matuoti temperatūrą, naudotis anglies dioksido jutikliu, braižyti grafikus. Susieti anglies dioksido kiekį ore su temperatūros kitimu.
Veiklos priemonės Temperatūros jutiklis* arba termometras*, anglies dioksido dujų jutiklis*, kolba, dujų rinkimo priemonių rinkinys*, geriamoji soda, 9 % acto rūgšties tirpalas, šaukštelis, piltuvėlis, įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys (matavimo cilindras)*, du vienodi 2 litrų talpos plastikiniai buteliai, žirklės, truputis žemės, vanduo, maistinė plėvelė, stalinė lempa, į kurią įsukta kaitrinė lemputė, peiliukas.