Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

49. Geležies dirbinių atsparumo aplinkos poveikiui tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus.
Numatoma veiklos trukmė Apie 20 min. – pasiruošti. Apie 40 min. – veiklai.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 6.1. Atpažinti medžiagų kitimo procesus ir grupuoti juos į fizinius ir cheminius.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.1.3. Paaiškina kasdienių daiktų gamybos ciklą ir palygina su procesais, vykstančiais ekosistemoje; pagrindžia <...> atliekų prevencijos būdus <...> .
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Ardant senovinius medinius pastatus, dengtus lentutėmis (malksnomis), jas nuplėšti nuo stogų labai lengva, nes vinukų likę tik trupiniai. Lentutės buvo prikalamos smulkiais vinukais, kurie nuo aplinkos poveikio (deguonies, vandens, rūgščiųjų kritulių) visiškai surūdijo. Stambiosios vinys, nors korozijos buvo veikiamos taip pat, nespėjo suirti, nes veikiamas paviršiaus plotas buvo mažesnis. Kaip geležies susmulkinimas lemia sąveikos su rūgštimi greitį?
Mokytojo veiklos siekiniai Išugdyti mokinių gebėjimus: tyrimui naudoti pH jutiklį; saugiai atlikti geležies ir rūgšties sąveiką; nustatyti geležies susmulkinimo ir reakcijos greičio sąsają.
Veiklos priemonės 50 ml stiklinės* arba mėgintuvėlių rinkinys*, pH jutiklis*, mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas su laikikliais)*, elektroninės svarstyklės*, plastikiniai šaukšteliai ar mentelės, sieros rūgšties tirpalas, vinukai, sąvaržėlės, popieriaus sąsagėlės.