Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

50. Anglies ir deguonies apytaka

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min. – pasiruošti. Apie 20 min. – I tyrimo dalis. Apie 60 min. – II tyrimo dalis. Apie 20 min. – III tyrimo dalis.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 7.1. Apibūdinti deguonies ir anglies apytaką (paprasčiausią) gamtoje.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.3. <...> Apibūdina anglies, deguonies <...> ciklus ekosistemoje <...>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Žemės atmosferoje anglies ir deguonies ir jų junginių kitimai neatsiejami vienas nuo kito. Gyvieji organizmai deguonį naudoja kvėpavimui ir į aplinką išleidžia to kitimo produktą – anglies dioksidą. Vienas iš įvairių medžiagų degimo produktų taip pat yra anglies dioksidas. Anglies dioksidas naudojamas fotosintezei, kurią atlieka žalieji žemės ir vandens augalai, dumbliai. Jie nuolat papildo orą deguonimi. Kaip galima įrodyti, kad žalieji augalai sunaudoja anglies dioksidą ir energiją fotosintezei?
Mokytojo veiklos siekiniai Padėti mokiniams perprasti, kad kvėpuojant išskirtas anglies dioksidas gali būti sunaudotas fotosintezei ir kad ši reakcija yra endoterminė.
Veiklos priemonės Medinė skalelė, degtukai, skalpelis*, pincetas*, 250 ml ar didesnės kūginės kolbos, aliuminio folijos gabaliukai, stikliniai vamzdeliai arba kokteiliniai šiaudeliai, kalkinis vanduo, žalio augalo lapeliai, temperatūros jutiklis*, chronometras.