Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

51. Natrio hidroksido masės dalies valiklyje „Kurmis“ nustatymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 60 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.4. Pasigaminti vandeninius tirpalus <…>. Spręsti tirpalų sudėties, išreikštos masės dalimis, uždavinius. Eksperimentiškai išmatuoti medžiagos tūrį ir masę <…>. 7.2. Tiriamų medžiagų savybes sieti su jų naudojimu ir poveikiu žmogui.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.4. <…> Pagrindžia atsakingo elgesio būtinumą ir nurodo buities chemijos priemonių poveikį gamtai <…>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Skystasis valiklis „Kurmis“ naudojamas kanalizacijos vamzdžiams valyti. Etiketėje rašoma, kad jo sudėtyje yra ėdrios medžiagos – natrio hidroksido, tačiau tiksli jo koncentracija nėra nurodyta. Naudojant šį valiklį būtina mūvėti gumines pirštines, saugoti akis. Kaip eksperimentiniu būdu nustatyti, kiek procentų natrio hidroksido yra valiklio „Kurmis“ sudėtyje?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai nustatyti tirpalo tankį; atlikti titravimą; apskaičiuoti reagento masę pagal reakcijoje dalyvaujančios kitos medžiagos masę.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas su priedais)*, įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys (matavimo cilindras)*, 25 ml biuretė, piltuvėlis, kūginė kolba, pipetė, elektroninės svarstyklės*, cheminė stiklinė*, guminė kriaušė, lakmuso tirpalas, druskos rūgštis, stiklinė lazdelė, skystasis valiklis „Kurmis“, distiliuotas vanduo.