Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

52. Deguonies dujų gavimas, surinkimas išstumiant vandenį ir atpažinimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, chemija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 60 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 7.2. Tiriamų medžiagų savybes sieti su jų naudojimu ir poveikiu žmogui.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.1.2. <...> pagrindžia cheminių medžiagų naudojimo buityje saugos taisykles. 8.5.2.2. Saugiai savo ir aplinkos atžvilgiu tiria paprasčiausias chemines reakcijas, įvardija reakcijos požymius, žino reakcijos tipus. <...>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Visiems gyviems organizmams būdingas medžiagų apykaitos produktų šalinimas. Toksiškus produktus, kaip antai vandenilio peroksidą, organizmas šalina gamindamas fermentus, pavyzdžiui, katalazę, suskaidančią šį junginį. Skilimo metu susidaro deguonis ir vanduo. Kaip galima įrodyti, kad vištų kepenėlėse yra fermento katalazės, greitinančios vandenilio peroksido skilimą.
Mokytojo veiklos siekiniai Išugdyti mokinių gebėjimus: sudėti aparatūrą dujoms rinkti ir surinkti dujas po vandeniu; įrodyti, kad pagamintos dujos yra deguonies; palyginti cheminės reakcijos greitį, keičiant reagento koncentraciją.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys (laboratorinis stovas su priedais)*, įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys (matavimo cilindras)*, medinė skalelė, degtukai, skalpelis, pincetas, pjaustymo lentelė, kristalizatorius, dujų rinkimo priemonių rinkinys*, piltuvėlis, chronometras, kartono gabaliukų, vištų kepenėlių.