Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

54. Kaladėlės medžiagos nustatymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti
 Medžiaga informacinei technologijoms Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.4. <...> Eksperimentiškai išmatuoti medžiagos tūrį ir masę, apskaičiuoti jos tankį.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.1. <...> Apibūdina medžiagų fizines <...> savybes. Geba medžiagas apskaičiuoti įvertindami duomenų tikslumą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Tokios pat mašinos prikraunamos skirtingo krovinio. Pirmoji mašina prikraunama pagalvių, antroji – medienos. Ar skirsis mašinų masės, kai krovinių tūriai vienodi?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie medžiagos tankį, kūno tūrį, masę; nustatyti, iš kokios medžiagos pagamintas kubas.
Veiklos priemonės Stiklinė, vanduo, kaladėlė (įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys)*, matavimo cilindras (įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys)*, svarstyklės*, siūlai, liniuotė, servetėlės.