Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

55. Skysčių tankio priklausomybės nuo cukraus koncentracijos tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti
 Medžiaga informacinei technologijoms Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apytiksliai 45 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 5.4. Eksperimentiškai išmatuoti medžiagos tūrį ir masę, apskaičiuoti jos tankį.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.5.2.1. Medžiagų sandara ir savybės: <...> apibūdina medžiagų fizines <...> savybes. Geba apskaičiuoti tankį įvertindami eksperimento tikslumą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Įvairiuose gėrimuose yra nurodomas juose esantis cukraus kiekis. Kaip galima nustatyti cukraus (arba druskos) kiekį gėrimuose?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai pritaikyti teorines žinias apie medžiagos tankį, kūno tūrį, masę ir nustatyti, kokia cukraus (arba druskos) koncentracija tiriamajame gėrime; pereiti nuo dalintinių ir kartotinių matavimo vienetų prie pagrindinių sisteminių matavimo vienetų.
Veiklos priemonės Stiklinė, vanduo, 5 % cukraus tirpalas, 10 % cukraus tirpalas, 15 % cukraus tirpalas, matavimo cilindras (įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys)*, svarstyklės*, gėrimas (vaisvandeniai, arbata, limonadas).