Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

56. Spyruoklės tamprumo jėgos priklausomybė nuo absoliutinio pailgėjimo

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 5–6 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 8.4. Apibūdinti <…> tamprumo, trinties jėgas. Apskaičiuoti kūno sunkį ir svorį.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.1.1. <…> Pateikia įvairių jėgų veikimo pavyzdžių ir paaiškina, kokiomis sąlygomis galima pastebėti ir atpažinti jų veikimą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Pabandykime ištempti ar sulenkti įvairias spyruokles. Dažniausiai kiekvienai spyruoklei deformuoti reikia skirtingų pastangų: vienas spyruokles galime deformuoti lengvai, o kitoms reikia didesnės jėgos. Nuo ko priklauso deformuotoje spyruoklėje atsirandanti tamprumo jėga?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai nustatyti ryšį tarp spyruoklės deformacijos ir tamprumo jėgos.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: spyruoklių rinkinys*, pasvarų rinkinys*, stovas su laikikliais*; liniuotė su milimetrinėmis padalomis.