Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

57. Energijos tvermės dėsnio patikrinimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 6 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.2. Analizuoti mechaninės energijos virsmus.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.1.3. Paaiškina mechaninio darbo ir įgytos energijos sąsajas. Formuluoja mechaninės energijos tvermės dėsnį ir geba jį taikyti tiriant aplinkos reiškinius.<…>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Krepšinio kamuolys, nustojus jį atmušinėti, nuo grindų atšoka kaskart vis žemiau. Ar tai neprieštarauja mechaninės energijos tvermės dėsniui?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai nustatyti kūno potencinę energiją ir taikyti energijos tvermės dėsnį.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: stovas*, nekilnojamasis skridinys*, siūlas*, skirtingos masės svareliai*, liniuotė (matavimo juosta), atrama.