Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

58. Mechaninio darbo ir galios nustatymas kūnui judant tolygiai

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.1. Apibūdinti ir apskaičiuoti mechaninį darbą ir galią, mechanizmo naudingumo koeficientą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.1.3. Paaiškina mechaninio darbo ir įgytos energijos sąsajas.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Du vienodos masės bėgikai bėga pastoviu, bet skirtingu greičiu tą patį atstumą. Ar vienodą mechaninį darbą atlieka bėgikai distancijos pabaigoje? Ar vienoda jų darbo atlikimo sparta?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą nustatyti ryšį tarp kūną veikiančios jėgos, atlikto mechaninio darbo ir mechaninės galios.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys: dinamometras*, svarelių rinkinys*, medinis tašelis*, matavimo juosta (ruletė), medinė lenta ar mokyklinis suolas, laikmatis (mobilusis telefonas).