Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

59. Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento nustatymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.1. Apibūdinti ir apskaičiuoti mechaninį darbą ir galią, mechanizmo naudingumo koeficientą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.1.3. <...> Paaiškina paprastųjų mechanizmų paskirtį ir veikimą, siedami su mechaninės energijos tverme.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Statybose darbininkams reikia užkelti karutį su smėliu į 1,5 m aukštį. Tai jie gali atlikti karutį tiesiog užkeldami į norimą aukštį arba, pasinaudoję lenta, sukonstruoti nuožulniąją plokštumą. Kurią plokštumą rinktumėtės, jeigu ja reikėtų užstumti karutį į norimą aukštį?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias apie paprastuosius mechanizmus; pereiti nuo dalinių ir kartotinių matavimo vienetų prie pagrindinių sisteminių matavimo vienetų.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: dinamometras*, nuožulnioji plokštuma*, svarelių rinkinys*, matavimo juosta, tašelis*.