Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

6. Smulkiųjų vandens vėžiagyvių – ciklopų ir dafnijų – tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasės, gamta ir žmogus; 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min. (jeigu tyrimui pasiruošiama iš anksto).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. Gamta ir žmogus: 4.1. Paaiškinti organizmų tarpusavio ryšius ekosistemoje.
Biologija: 3.3. Susieti evoliucijos procesą su organizmų prisitaikymu prie aplinkos sąlygų. 4.1. Paaiškinti medžiagų ir energijos judėjimą pasirinktos arba tyrinėtos ekosistemos mitybos grandinėse.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.2.2.2. Paaiškina gėlojo vandens ekosistemų gyvybingumą lemiančių veiksnių visumą, jų tarpusavio ryšius. <...> 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara ir mitybos pobūdžiu; atpažįsta gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Vandens telkinyje gyvena įvairiausių organizmų. Vieni iš jų – smulkieji vėžiagyviai – svarbi vandens ekosistemos mitybos tinklo dalis. Kurie smulkieji vėžiagyviai gyvena vandens telkiniuose? Ar visuose gėlavandeniuose vandens telkiniuose gyvena smulkieji vėžiagyviai? Ar vandens telkinyje gyvena blusų?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Remiantis smulkiųjų vandens vėžiagyvių pavyzdžiu padėti mokiniams suprasti organizmų mitybos ryšius vandens ekosistemoje. 2. Išmokyti stebimų vėžiagyvių sandaros ypatumus susieti su jų prisitaikymu gyventi vandenyje.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės*, indai vandeniui, cheminės stiklinės*, mikroskopai*, objektiniai ir dengiamieji stikleliai*, preparavimo rinkinys*, Pastero pipetės*, popierinės servetėlės, vandens mėginiai, paimti įvairiose vietose.