Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

61. Trečiojo Niutono dėsnio patikrinimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 15 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 8.3. Jėgas apskaičiuoti ir apibūdinti remiantis Niutono dėsniais (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.1.1. Apibūdina jėgą kaip kryptį turintį fizikinį dydį, nusakantį dviejų kūnų tarpusavio sąveikos stiprumą. Skiria veiksmo ir atoveikio jėgas (vienodo dydžio, priešingų krypčių, veikia skirtingus kūnus). Pateikia įvairių jėgų veikimo pavyzdžių ir paaiškina, kokiomis sąlygomis galima pastebėti ir atpažinti jų veikimą.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Visi žinome patarlę: „Kaip pašauksi, taip atsilieps.“ Ar ir fizikoje galioja ši taisyklė?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai aiškintis kūnų sąveikos dėsnius, jų pasireiškimą aplinkoje, technikoje, mokytis išmatuoti jėgas.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: stovas*, laikikliai*, du dinamometrai*.