Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

63. Kaip įvertinti judančio kūno greitį be spidometro?

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 6 klasė, integruotas gamtos mokslųkursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 8.2.1. Savais žodžiais paaiškinti trajektorijos, kelio, laiko, greičio, vidutinio greičio ir pagreičio sąvokas. 8.2.2. Taikant formules paprasčiausiais atvejais (kai visi dydžiai duoti SI vienetais) apskaičiuoti kelią, greitį, laiką, vidutinį greitį ir pagreitį.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.1.2. <...> Sieja priežastis (veikiančias jėgas) su pasekmėmis (judėjimo pobūdžio kitimu). <…>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Mūsų aplinkoje nuolat kas nors juda. Vieni objektai juda greičiau, kiti – lėčiau. Važiuojančios mašinos greitį rodo spidometras. Kokį greitį (vidutinį ar momentinį) fiksuoja Lietuvos keliuose esantys stacionarūs greičio matuokliai?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai apskaičiuoti vidutinį judėjimo greitį.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: metalinis rutuliukas*, matavimo juosta (ruletė), nuožulnioji plokštuma*, laikmatis (mobilusis telefonas).