Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

64. Archimedo jėgos priklausomybės nuo skysčio tankio tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasė, fizika. 5 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 40 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 8.7. Taikyti Archimedo dėsnį nesudėtingiems uždaviniams spręsti. Aiškinti vandens transporto, oreivystės principą.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.2.1.2. Paaiškina vandens savybių visumą <…>.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Jūrininkai puikiai žino, kad to paties laivo grimzlė gėlame ir jūros vandenyje skiriasi. Kaip ir kodėl kinta gėlame ir jūros vandenyje plaukiojančio laivo grimzlė?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai nustatyti kūną veikiančios Archimedo jėgos ir medžiagos tankio ryšį.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: dinamometras*, svarelių rinkinys*; šaukštelis, druska, matavimo cilindras (įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys)*, indas su vandeniu, popierinis rankšluostis.