Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

65. Svyruoklės svyravimų periodo nustatymas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–8 klasė, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apie 60 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.11. Apibūdinti mechaninius svyravimus ir mechanines bangas.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.1.2. Paaiškina mechaninio judėjimo priežastis ir geba analizuoti sudėtingą tikrų fizikinių kūnų judėjimą artimojoje aplinkoje. <...>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Žaidimų aikštelių sūpuoklės juda pirmyn ir atgal. Tai ir yra paprasčiausias svyravimo ir švytuoklės pavyzdys. Mes matome švytuokles ir kituose mechanizmuose, kaip antai sieniniai laikrodžiai. Tačiau švytuoklės gali parodyti, kad žemė sukasi! Nuo ko priklauso svyruoklės svyravimo periodas?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai nustatyti matematinės svyruoklės svyravimo periodą.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: stovas*, siūlas* arba virvė, matavimo juosta, svareliai* arba švininis rutuliukas, matlankis, sekundmatis arba mobilusis telefonas.