Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

66. Žemės sukimosi aplink savo ašį periodo nustatymas ir orientavimasis

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–8 klasė, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apie 2 val.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.8. Apibūdinti nuolatinius magnetus. (5–6 kl.) 10.2. Apibūdinti Žemę, jos padėtį ir judėjimą Saulės sistemoje. (5–6 kl.) 9.12. Apibūdinti šviesos reiškinius. (7–8 kl.)
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.3. Paaiškina magnetinių ir elektrinių reiškinių tarpusavio sąryšius, aiškina magnetizmo kilmę. 8.6.2.4. Paaiškina elektromagnetinių bangų kilmę ir pagrindines savybes. Skiria pagrindinius elektromagnetinių bangų spektro ruožus.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Žemė skrieja aplink Saulę 30 km/s greičiu. Žemė sukasi ir apie savo ašį. Jai gyventume ties pusiauju, per parą nukeliautume 40 tūkst. kilometrų apie Žemės ašį. Mūsų platumoje Žemės sukimosi greitis yra apie 953 km/h. Kaip apskaičiuotumėte planetos apsisukimo aplink savo ašį periodą, jei atsidurtumėte nežinomoje planetoje? Kaip be kompaso orientuotis erdvėje?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimus: praktiškai nustatyti Žemės sukimosi periodą; nustatyti rytų, vakarų, šiaurės ir pietų kryptį.
Veiklos priemonės Mechanikos rinkinys*: stovas*, matavimo juosta, matlankis, siūlas arba virvė, akmenukai, kompasas*, spalvoti pieštukai.