Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

68. Šviesos sugerties tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas. 5–6 klasė, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apie 10 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.12. Apibūdinti regos svarbą ir pagrįsti matavimų būtinumą pažįstant aplinką. 9.12.5.  Paaiškinti, kodėl daiktai spalvoti
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.7.2.4 <..> paaiškina bangų į kitus kūnus pernašamai energijai analizuoti taiko energijos tvermės dėsnį
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Visi puikiai žinome, kad mūsų aplinkoje esantys daiktai gali būti permatomi ir nepermatomi. O juk kai kada norėtųsi pamatyti kiaurai sieną... Kas nutinka šviesai savo kelyje sutikus skaidrų ir neskaidrų kūną?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai jungti elektros grandines, paaiškinti, kaip šviesa sklinda skaidriais ir neskaidriais kūnais.
Veiklos priemonės Mokomasis elektronikos rinkinys*: jungikliai S1*, du šaltiniai B1*, jungtis -3, fotorezistorius RP*, šviesos diodas D1*, skaidri plėvelė, juodas popierius, spalvų filtrai.