Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

70. Šviesos atspindžio ypatumai

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–8 klasė, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.12. Apibūdinti regos svarbą ir pagrįsti matavimų būtinumą pažįstant aplinką (5–6 kl.). 9.12. Apibūdinti šviesos reiškinius (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.4. Paaiškina elektromagnetinių bangų kilmę ir pagrindines savybes.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Namuose yra nemažai buities reikmenų, pvz., stalo įrankiai, porcelianiniai indai ir t. t., kurių paviršiai yra blizgūs. Kaip šviesa atsispindi nuo paviršių?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai patikrinti šviesos atspindžio dėsnį.
Veiklos priemonės Geometrinės optikos rinkinys*: lazeris*, plokščiasis veidrodis*, matlankis, pieštukas, degtukų dėžutė, modulinas, kartono lapas, baltas A4 formato lapas.