Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

71. Atspindžio veidrodyje tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasė, gamta ir žmogus. 7–8 klasė, fizika.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.12. Apibūdinti regos svarbą ir pagrįsti matavimų būtinumą pažįstant aplinką (5–6 kl.). 9.12. Apibūdinti šviesos reiškinius (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.4. Paaiškina elektromagnetinių bangų kilmę ir pagrindines savybes. Skiria pagrindinius elektromagnetinių bangų spektro ruožus. <…> Suvokia ir paaiškina naujų elektromagnetinių bangų taikymo svarbą, numato jų įvairiapuses pasekmes.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Vandenyje galime pamatyti labai tikslius greta vandens telkinio esančių objektų atvaizdus. Tačiau, pučiant vėjui ir vandeniui banguojant, tokių atvaizdų nesusidaro (žr. 1 pav.). Kodėl kai kada vandenyje matome aiškius atvaizdus, o kai kada ne? Kaip susidaro atvaizdai?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą praktiškai pritaikyti šviesos atspindžio dėsnį.
Veiklos priemonės Optikos rinkinys*: lazeris*, veidrodis*; A4 formato baltas popieriaus lapas, matlankis, pieštukas, dėžutė, modelinas, kartono lapas, liniuotė arba matavimo juosta, smeigtukas.