Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

79. Elektros srovės šaltinių jungimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti

Klasė, dalykas 5–6 klasė, gamta ir žmogus. 7–8 klasė, fizika. 8 klasė, integruotas gamtos mokslų kursas.
Numatoma veiklos trukmė Apie 30 min.
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 9.5. Apibūdinti ir tirti paprasčiausias elektros grandines (5–6 kl.). 9.5. Žinias apie elektros krūvių sąveiką taikyti nagrinėjant paprasčiausias elektros grandines (7–8 kl.).
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.6.2.1. <…> Atpažįsta tikrovės elektrinius reiškinius artimojoje aplinkoje. <…>
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Dabar labai plačiai naudojami galvaniniai elementai įvairiuose elektriniuose įrenginiuose: pulteliuose, laikrodžiuose, žaislinėse mašinėlėse ir t. t. Kaip sujungti galvaninius elementus elektros grandinėje norint, kad jungiamoje grandinėje lemputės šviestų ryškiau?
Mokytojo veiklos siekiniai Ugdyti mokinių gebėjimą sujungti elektros grandines, braižyti jų schemas, nuosekliai ir lygiagrečiai jungti galvaninius elementus.
Veiklos priemonės Mokomieji elektronikos rinkiniai*: lemputė L1*, jungikliai S1* ir S2*, du srovės šaltiniai B1*, trys jungtys -3*, keturios jungtys -2*, viena jungtis -7*, viena jungtis -4*.